Šta je bubrežni kamenac?
Bubrežni kamenci su tvrde formacije minerala u mokraćnim kanalima.

Šta ih izaziva?
I dalje nije u potpunosti razjašnjeno zbog čega tačno dolazi do stvaranja kamenca, ali neki od najznačajnijih faktora ostaju: genetska predispozicija, kongenitalije anomalije urinarnog trakta i određena sistemska oboljenja (Giht, cistinurija i dr.)

Odakle i kako se to pojavljuje?
Mogu se javiti u trenutku kada u urinu dolazi do razmnožavanja određenih bakterija i infekcije mokraćnih vodova. Manjak određenih protektivnih supstanci, takođe razultira stvaranjem kamenca.Kamenci su učestaliji u u tropskim predjelima i zemljama na višim nadmorskim visinama.

Kakva je učestalost?
Vrlo učestala pojava.

Da li je češća u muškaraca ili u žena?
Češće se javlja kod muškaraca i do oko 3 puta.

Koje bolesti utiču na brže stvaranje kamenaca?
Učestalije infekcije urinarnog trakta povećavaju mogućnost za stvaranje kamenca. Bolesti bubrega poput cistinurije, metaboličkih poremećaja poput bolesti štitaste ili u stanjima hroničnog pankreatitisa, takođe povećavaju rizik od nastanka kamenca. Giht, jedna sistemska reumatska bolest usled koje se povećava koncentracija mokraćne kisjeline u organizmu, što posledično dovodi i do stvaranja uratnih kamenaca. Ovakvi kamenca su pak češći kod žena nego kod mučkaraca. Inflamatorne bolesti crijeva takođe mogu uzrokovati stvaranje kamenca.

Koji faktori povećavaju rizik od nastanka bubrežnih kamenaca?
Ako se uzima manje tečnosti u toku dana
Genetski faktori
Pozitivna porodična anamneza- ako u porodici neko ima kamenac, veća je šansa da je tokom života i drugi članovi te porodice razviti kamence
Godine, pol, rasa: Kamnci se najčešće javljaju kod odraslih između 20 i 50 godine
Manjak fizičke aktivnosti
Dijeta

2016 © Copyright - Kollektif Tasarım

+381 69 614 041